Aktualnie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych prowadzone są następujące studia podyplomowe:

Podyplomowe Studia Służby Cywilnej, Administracji Publicznej, Zarządzania Rozwojem Lokalnym i Regionalnym Więcej informacji o kierunku
Podyplomowe Studia Strategicznego Zarządzania Personelem Więcej informacji o kierunku
Podyplomowe Studia Nowoczesnych Form Reklamy
Więcej informacji o kierunku
Podyplomowe Studia Administracji i Finansów Publicznych Więcej informacji o kierunku
Podyplomowe Studia Audytu Wewnętrznego i Rachunkowości  Więcej informacji o kierunku
Podyplomowe Studia Organizacji Transportu i Spedycji Międzynarodowej
Więcej informacji o kierunku
Podyplomowe Studia w Zakresie Odpowiedzialności Karnej i Karno-Skarbowej w Działalności Gospodarczej
Więcej informacji o kierunku
Podyplomowe Studia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy  Więcej informacji o kierunku

 

Sprawdź inne ważne informacje.