Aktualnie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych prowadzone są następujące studia podyplomowe:

Podyplomowe Studium Służby Cywilnej, Administracji Publicznej, Zarządzania Jednostkami Terenowymi oraz Rozwoju Regionalnego i Lokalnego

od roku akademickiego 2017/2018 studia zmieniły nazwę na Podyplomowe Studia Administracji i Rozwoju Lokalnego
Więcej informacji o kierunku
Podyplomowe Studia Strategicznego Zarządzania Personelem Więcej informacji o kierunku
Podyplomowe Studia Nowoczesnych Form Reklamy
Więcej informacji o kierunku
Podyplomowe Studia Administracji i Finansów Publicznych Więcej informacji o kierunku
Podyplomowe Studia Audytu Wewnętrznego i Rachunkowości  Więcej informacji o kierunku
Podyplomowe Studia Organizacji Transportu i Spedycji Międzynarodowej
Więcej informacji o kierunku
Podyplomowe Studia w Zakresie Odpowiedzialności Karnej i Karno-Skarbowej w Działalności Gospodarczej
Więcej informacji o kierunku
Podyplomowe Studia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy  Więcej informacji o kierunku

 

Sprawdź inne ważne informacje.