Wydziałowa Komisja ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

Przewodnicząca: dr Edyta Bombiak

Członkowie:

1. prof. ndzw. dr hab. Żanna Pleskacz

2. prof. ndzw. dr hab. Marzena Wójcik-Augustyniak

3. dr Beata Domańska-Szaruga

4. dr Przemysław Czernicki

5. dr Monika Jasińska

6. dr Anna Świrska

7. dr Katarzyna Wąsowska

8. dr Regina Demianiuk

9. mgr Edyta Świnarska - sekretarz

 

Wydziałowa Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

Przewodniczący: prof. nzw. dr hab. Bartosz Nowakowski

Członkowie:

1. prof. ndzw. dr hab. Żanna Pleskacz

2. prof. ndzw. dr hab. Piotr Senkus

3. dr Edyta Bombiak

4. dr Regina Demianiuk

5. mgr Agnieszka Sałata - sekretarz

 

Wydziałowa Komisja ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia

Przewodnicząca: dr inż.  Anna Rak

Członkowie:

1. prof. nzw. dr hab. Przemysław Simiński

2. prof. ndzw. dr hab. Marzena Wójcik-Augustyniak

3.  dr Regina Demianiuk

4. dr Anna Marciniuk-Kluska

5. dr Monika Niedziółka

6. dr inż. Tomasz Stefaniuk - koordynator d/s studenckich badań ankietowych

7. dr Dorota Strus

8. Magdalena Jędruchniewicz - studentka

9. Marlena Domańska - studentka

10. Paulina Chudzik - studentka

Wydziałowa Komisja ds. Studenckich

Przewodnicząca: dr Monika Wakuła

Członkowie:

1. dr Marcin Chrząścik

2. dr Ewa Multan

3. mgr Maryla Karczewska-Czapska

4. mgr Bartłomiej Suchodolski

5. Mateusz Jańczuk- student


Wydziałowa Komisja ds. Stopni Naukowych

Przewodniczący: prof. ndzw. dr hab. Jarosław Kardas

Członkowie:

1. prof. dr hab. Marian Podstawka

2. prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek

3. prof. ndzw. dr hab. Stanisław Faliński