Wydziałowa Komisja ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

Przewodnicząca: dr Edyta Bombiak

Członkowie:

1. prof. ndzw. dr hab. Marzena Wójcik-Augustyniak

2. dr Beata Domańska-Szaruga

3. dr Przemysław Czernicki

4. dr Monika Jasińska

5. dr Anna Świrska

6. dr Katarzyna Wąsowska

 

Wydziałowa Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

Przewodniczący: prof. nzw. dr hab. Bartosz Nowakowski

Członkowie:

1. prof. ndzw. dr hab. Piotr Senkus

2. dr Edyta Bombiak


3. mgr Agnieszka Sałata - sekretarz

 

Wydziałowa Komisja ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia

Przewodnicząca: dr inż.  Anna Rak

Członkowie:

1. prof. ndzw. dr hab. Marzena Wójcik-Augustyniak

2. dr Radosław Korneć

3. dr Anna Marciniuk-Kluska

4. dr Monika Niedziółka

5. dr inż. Tomasz Stefaniuk - koordynator d/s studenckich badań ankietowych

6. dr Dorota Strus

7. Monika Tymoszuk - studentka

8. Dominika Wysocka - studentka

9 Paulina Chudzik - studentka

Wydziałowa Komisja ds. Studenckich

Przewodnicząca: dr Monika Wakuła

Członkowie:

1. dr Marcin Chrząścik

2. dr Ewa Multan

3. mgr Maryla Karczewska-Czapska

4. dr Bartłomiej Suchodolski

5. Mateusz Jańczuk- student


Wydziałowa Komisja ds. Stopni Naukowych

Przewodniczący: prof. ndzw. dr hab. Jarosław Kardas

Członkowie:

1. prof. dr hab. Marian Podstawka

2. prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek

3. prof. ndzw. dr hab. Stanisław Faliński