Terminy posiedzeń Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych w roku akademickim 2018/2019:

24.10.2018 r.
05.12.2018 r.
09.01.2018 r. - odwołane
06.02.2019 r.
06.03.2019 r.
03.04.2019 r.
08.05.2019 r.
26.06.2019 r.
25.09.2019 r.

Skład Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych w kadencji 2016-2020:

 

Władze Wydziału:

1. Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych - prof. ndzw. dr hab. Marek Cisek

2. Prodziekan d/s Nauki - dr Edyta Bombiak

3. Prodziekan d/s Dydaktyki - dr inż. Anna Rak

4. Prodziekan d/s Studenckich - dr Monika Wakuła

 

Samodzielni nauczyciele akademiccy:

1.prof. dr hab. Ivan Blahun

2. prof. dr hab. Yury Pavluchuk

3. prof. dr hab. Krystyna Pieniak-Lendzion

4. prof. ndzw. dr hab. Stanisław Faliński

5. prof. ndzw. dr hab. Wojciech Gonet

6. prof. ndzw dr hab. Jerzy Gieorgica

7. prof. ndzw. dr hab. Artur Kożuch

8. prof. ndzw. dr hab. Jarosław Kardas

9. prof. ndzw. dr hab. Jerzy Kolarzowski

10. prof. ndzw. dr hab. Bartosz Nowakowski

11. prof. ndzw. dr hab. Krzysztof Prokop

12. prof. ndzw. dr hab. Piotr Senkus

13. prof. ndzw. dr hab. Janusz Toruński

14. prof. ndzw. dr hab. Marzena Wójcik-Augustyniak

15. prof. ndzw. dr hab. Józef Wróbel

 

 Przedstawiciele innych nauczycieli akademickich:

1. dr Beata Domańska-Szaruga

2. dr Monika Jasińska

3. dr Dorota Strus

4. dr Anna Świrska

5. dr Marcin Chrząścik

 

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami:

1. mgr Katarzyna Niedziałek

2. mgr Agnieszka Sałata

 

Przedstawiciele studentów:

1. Dorota Kobojek - studentka kierunku Zarządzanie

2. Magdalena Siudaj - studentka kierunku Zarządzanie

3. Jolanta Grodzicka - studentka kierunku Zarządzanie

4. Mateusz Janczuk - student kierunku Logistyka

5. Patryk Matwiej - student kierunku Administracja

6. Jan Gorzałka - student kierunku Administracja