Terminy posiedzeń Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych w roku akademickim 2018/2019:

24.10.2018 r.
05.12.2018 r.
09.01.2018 r. - odwołane
06.02.2019 r.
06.03.2019 r. - odwołane
03.04.2019 r.
08.05.2019 r.
26.06.2019 r.
25.09.2019 r.

Skład Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych w kadencji 2016-2020:

 

Władze Wydziału:

1. Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych - dr hab. Marek Cisek, profesor uczelni

2. Prodziekan d/s Nauki - dr Edyta Bombiak

3. Prodziekan d/s Dydaktyki - dr inż. Anna Rak

4. Prodziekan d/s Studenckich - dr Monika Wakuła

 

Samodzielni nauczyciele akademiccy:

1. prof. dr hab. Yury Pavluchuk

2. prof. dr hab. Krystyna Pieniak-Lendzion

3. dr hab. Beata Domańska-Szaruga, profesor uczelni

4. dr hab. Stanisław Faliński, profesor uczelni

5. dr hab. Wojciech Gonet, profesor uczelni

6. dr hab. Jerzy Gieorgica, profesor uczelni

7. dr hab. Artur Kożuch, profesor uczelni

8. dr hab. Jarosław Kardas, profesor uczelni

9. dr hab. Jerzy Kolarzowski, profesor uczelni

10. dr hab. Bartosz Nowakowski, profesor uczelni

11. dr hab. Krzysztof Prokop, profesor uczelni

12. dr hab. Piotr Senkus, profesor uczelni

13. dr hab. Janusz Toruński, profesor uczelni

14. dr hab. Marzena Wójcik-Augustyniak, profesor uczelni

15. dr hab. Józef Wróbel, profesor uczelni

 

 Przedstawiciele innych nauczycieli akademickich:

1. dr Monika Jasińska

2. dr Dorota Strus

3. dr Anna Świrska

4. dr Marcin Chrząścik

 

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami:

1. mgr Katarzyna Niedziałek

2. mgr Agnieszka Sałata

 

Przedstawiciele studentów:

1. Dorota Kobojek - studentka kierunku Zarządzanie

2. Magdalena Siudaj - studentka kierunku Zarządzanie

3. Jolanta Grodzicka - studentka kierunku Zarządzanie

4. Mateusz Janczuk - student kierunku Logistyka

5. Patryk Matwiej - student kierunku Administracja

6. Jan Gorzałka - student kierunku Administracja