Skład Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych w kadencji 2016-2020:

 

Władze Wydziału:

1. Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych - prof. ndzw. dr hab. Marek Cisek

2. Prodziekan d/s Nauki - dr Edyta Bombiak

3. Prodziekan d/s Dydaktyki - dr inż. Anna Rak

4. Prodziekan d/s Studenckich - dr Monika Wakuła

 

Samodzielni nauczyciele akademiccy:

1.prof. dr hab. Ivan Blahun

2. prof. dr hab. Karel Klima

3. prof. dr hab. Yury Pavluchuk

4. prof. dr hab. Krystyna Pieniak-Lendzion

5. prof. nzw. dr hab. Stanisław Faliński

6. prof. ndzw dr hab. Jerzy Gieorgica

7. prof. ndzw. dr hab. Jarosław Kardas

8. prof. ndzw. dr hab. Jerzy Kolarzowski

9. prof. ndzw. dr hab. Bartosz Nowakowski

10. prof. ndzw. dr hab. Urszula Nowicka

11. prof. ndzw. dr hab. Żanna Pleskacz

12. prof. ndzw. dr hab. Piotr Senkus

13. prof. ndzw. dr hab. Przemysław Simiński

14. prof. nzw. dr hab. Janusz Toruński

15. dr hab. Marzena Wójcik-Augustyniak

16. prof. ndzw. dr hab. Józef Wróbel

 

 Przedstawiciele innych nauczycieli akademickich:

1. dr Beata Domańska-Szaruga

2. dr Monika Jasińska

3. dr Dorota Strus

4. dr Anna Świrska

5. dr Marcin Chrząścik

 

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami:

1. mgr Katarzyna Niedziałek

2. mgr Agnieszka Sałata

 

Przedstawiciele studentów:

1. Dorota Kobojek - studentka kierunku Zarządzanie

2. Magdalena Siudaj - studentka kierunku Zarządzanie

3. Jolanta Grodzicka - studentka kierunku Zarządzanie

4. Mateusz Janczuk - student kierunku Logistyka

5. Ewelina Izdebska - studentka kierunku Zarządzanie

6. Patryk Matwiej - student kierunku Administracja

7. Jan Gorzałka - student kierunku Administracja