Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych podejmuje współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym:

 1. Porozumienie dotyczące współpracy ze Wschodnią Izbą Gospodarczą
 2. Porozumienie dotyczące współpracy z Ogólnokrajowym Stowarzyszeniem Międzynarodowych Przewoźników Drogowych i Spedytorów "Podlasie" w Siedlcach, str. 2
 3. Informacja dotycząca współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Społecznego w Siedlcach
 4. Porozumienie dotyczące współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Łosice
 5. Porozumienie dotyczące współpracy z Urzędem Gminy Wiśniew
 6. Porozumienie dotyczące współpracy z Urzędem Gminy Siedlce
 7. Porozumienie dotyczące współpracy z Centrum Medyczno-Diagnostycznym w Siedlcach, str. 2
 8. Umowa z Urzędem Dozoru Technicznego, str. 2, str. 3, str. 4
 9. Porozumienie o współpracy z Wojskowym Instytutem Techniki Pancernej i Samochodowej, str.2
 10. Porozumienie o współpracy z firmą ASAJ Sp. z o.o., str.2
 11. Umowa z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Siedlcach
 12. Porozumienie o współpracy z firmą Sokołów-Logistyka

 

W ramach współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, przedstawiciele rynku pracy wyrażają opinie o programach kształcenia na kierunkach prowadzonych przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych:

 

Opinie przedstawicieli rynku pracy o programach kierunku Administracja:

 1. Opinia Dyrektora Operacyjnego Zakładu Elektrotechnicznego ZELTECH
 2. Opinia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej "RM-Meditrans"
 3. Opinia Skarbnika Miasta Siedlce
 4. Opinia Prezesa Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sokołowie Podlaskim
 5. Opinia Dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Siedlcach
 6. Opinia Starosty Powiatu Siedleckiego
 7. Opinia Wójta Gminy Siedlce
 8. Opinia Prezesa Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Siedlcach
 9. Opinia Nadleśnictwa Siedlce

 

Opinie przedstawicieli rynku pracy o programach kierunku Logistyka:

 1. Opinia Prezesa Zarządu Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych i Spedytorów "Podlasie" w Siedlcach
 2. Opinia eR-trans Robert Borkowski
 3. Opinia Dyrektora Handlowego JASTRZĘBSKI S.A.
 4. Opinia Prezesa Zarządu BUDMAT AUTO 2 Sp. z o.o.
 5. Opinia Prezesa Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Siedlcach
 6. Opinia Prezesa Zarządu Ciechanowskiej Spółdzielni Mleczarskiej w Ciechanowie
 7. Opinia właściciela Firmy eR-trans, Zberoż
 8. Opinia Wiceprezesa Zarządu Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych i Spedytorów w Siedlcach PODLASIE

 

Opinie przedstawicieli rynku pracy o programach kierunku Zarządzanie:

 1. Opinia Prezesa Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sokołowie Podlaskim
 2. Opinia Prezesa Zarządu Ciechanowskiej Spółdzielni Mleczarskiej
 3. Opinia Rady Wschodniej Izby Gospodarczej
 4. Opinia Prezesa Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Siedlcach - studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia
 5. Opinia Dyrektora Strategicznego Katolickiego Radio Podlasie

 

Opinie przedstawicieli rynku pracy o programie Podyplomowych Studiów Strategicznego Zarządzania Personelem:

 1. Opinia Wiceprezesa Zarządu firmy CEDROB S.A.

 

Opinie przedstawicieli rynku pracy o programie Podyplomowych Studiów Audytu Wewnętrznego i Rachunkowości:

 1. Opinia Centrali Handlowej "ILPOL"
 2. Opinia Doradcy Podatkowego

 

Opinie przedstawicieli rynku pracy o programie Podyplomowych Studiów Organizacji Transportu i Spedycji Międzynarodowej:

 1. Opinia Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Siedlcach
 2. Opinia Prezesa Zarządu Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych i Spedytorów "Podlasie" w Siedlcach

 

Opinie przedstawicieli rynku pracy o programie Podyplomowych Studiów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy:

 1. Opinia Dyrektora Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Lekarzy Specjalistów Medica
 2. Opinia Dyrektora Centrum Ochrony Pracy i Środowiska PRO LEX

 

Opinie przedstawicieli rynku pracy o programie Podyplomowych Studiów Nowoczesnych Form Reklamy:

 1. Opinia Vivenge Sp. z o.o.
 2. Opinia AGW MEDIA S.C.

 

Opinie przedstawicieli rynku pracy o programie Podyplomowych Studiów Służby Cywilnej Administracji Publicznej Zarządzania Jednostkami Terenowymi oraz Rozwoju Regionalnego i Lokalnego:

 1. Opinia kadry kierowniczej instytucji samorządowych, administracji rządowej i innych w sprawie programu kształcenia studiów podyplomowych sporządzona na podstawie ankiet

 

Opinie przedstawicieli rynku pracy o programie Podyplomowych Studiów Administracji i Finansów Publicznych:

 1. Opinia Specjalisty Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
 2. Opinia Dyrektora filii Generali T.U. S.A.
 3. Opinia Dyrektora Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej