Odznaka honorowa „Za zasługi dla Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych” została ustanowiona Uchwałą Rady Wydziału nr 174/2013 z dnia 06 listopada 2013 roku - jako wyróżnienie przyznawane przez Wydział.

 

Odznaka Honorowa nadawana jest uchwałą Rady Wydziału, ma postać srebrnej spinki o wymiarach 20 mm x 10 mm z literami stanowiącymi skrót nazwy Wydziału, tj. NEP w stylistyce nawiązującej do insygniów władzy Dziekana Wydziału. Na rewersie umieszczony jest kolejny numer odznaki. Elementem wyróżnienia jest również pamiątkowy dyplom.

 

Odznaka Honorowa przyznawana jest pracownikom Wydziału, którzy przyczynili się do rozwoju Wydziału oraz umacniania jego autorytetu poprzez działalność naukowo-dydaktyczną i organizacyjną oraz popularyzowanie jego osiągnięć. Odznaka Honorowa przyznana może być również osobom nie będącym pracownikami Wydziału oraz instytucjom - szczególnie zasłużonym dla Wydziału.

Lista laureatów Odznaki honorowej „Za zasługi dla Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych”:

1.
Prof. nzw. dr hab.  Jarosław Stanisław Kardas Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych w kadencjach: 2008-2012 i 2012-2016, kierownik Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem Instytutu Zarządzania i Marketingu                                      
2.

Prof. nzw. dr hab. Marek Cisek
wieloletni Dyrektor Instytutu Zarządzania i Marketingu, kierownik Katedry Nauk Ekonomicznych Instytutu
3. Prof. nzw. dr hab. Janusz Toruński
Redaktor Naukowy Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach Seria Administracja i Zarządzanie, Prodziekan d/s Nauki Wydziału w latach 2008-2012, kierownik Katedry Podstaw Zarządzania Instytutu Zarządzania i Marketingu
4. Prof. dr hab. Ryszard Wróblewski
Prodziekan d/s Dydaktyki Wydziału w kadencji 2008-2012
5. Prof. dr hab. Stefan Antczak
Prodziekan d/s Nauki w kadencjach: 2002-2005, 2005-2008, wieloletni Kierownik Katedry Marketingu i Logistyki Instytutu Zarządzania i Marketingu
6. dr inż. Teresa Nowogródzka
wieloletni pracownik Wydziału, zastępca Dyrekora Instytutu Zarządzania i Marketingu w latach 2011-2012
7. mgr Agnieszka Sałata
Kierownik Dziekanatu Wydziału
8. Zygmunt Wielogórski
Starosta Siedlecki, który od 2005 roku brał udział w organizowanych przez Instytut Administracji Samorządu i Prawa warsztatach samorządowych, konsultant programów studiów na kierunku Administracja i studiach podyplomowych
9. Agnieszka Przesmycka
reprezentująca firmę ZELTECH - sponsora konferencji z zakresu ochrony środowiska i w konkursie Top Manager, prowadząca warsztaty samorządowe na kierunku Administracja
10. Zygmunt Chodowiec
Prezes Wschodniej Izby Gospodarczej  współpracującej z Wydziałem w zakresie organizacji przedsięwzięć naukowych Wydziału, konsultacji programów studiów na kierunkach prowadzonych na Wydziale, sponsorowania imprez naukowych Wydziału
11. Prof. Elwira Kuhn
reprezentująca Hochoschule w Trewirze (Niemcy) - uczelnię współpracująca z Wydziałem
12. Prof. Gerd Muhlenbeck
reprezentujący  Fahchoschule w Nordhausen (Niemcy) - uczelnię wspopłpracującą z Wydziałem
13. Kazimierz Sujka dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych współpracujący z Wydziałem w ramach prowadzonego kierunku Administracja
14. Paweł Żuk prezes zarządu Centrum Medyczno-Diagnostycznego w Siedlcach współpracujący z Wydziałem w ramach Spotkań z Biznesem i innych przedsięwzięć mających na celu łączenie teorii z praktyką
15. Janina Leszkowicz wieloletni pracownik administracji Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych
16. mgr Jan Izdebski wieloletni pracownik Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych, pomysłodawca studiów podyplomowych z zakresu administracji.