Aktualności

13 października 2018 r. studentów kierunku administracja odwiedzili przedstawiciele lokalnych samorządów: starosta powiatu bialskiego pan Mariusz Filipiuk (absolwent kierunku administracja na naszym Wydziale) oraz sekretarz miasta Sokołów Podlaski pani Maria Truszkowska. Dla studentów była to okazja do konfrontacji zdobytej wiedzy z doświadczeniem praktyków.

image32
W dniach 24 - 25 września 2018 roku odbyła się XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa MANAGEMENT 2018 pt. "Nauka i praktyka w poszukiwaniu czynników sukcesu organizacji ". Konferencja została zorganizowana przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

W dniach 17-18 maja 2018 roku w m. Równe (Рівне) na Ukrainie odbyła się VII Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna naukowców, doktorantów i studentów „Aktualne problemy teorii i praktyki zarządzania w kontekście integracji europejskiej”.

tytulowy
W dniu 26 czerwca 2018 r odbyła się Konferencja Naukowa pt. Bezpieczeństwo danych firmowych w rzeczywistości RODO, zorganizowana przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, przy współpracy z przedsiębiorstwem SEDKOMP Spółka Jawna Sawicki, Sikora.
Patronat honorowy nad konferencją objęła JM. prof. dr hab. Tamara Zacharuk, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

4 czerwca br. studenci Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytety Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pod opieką doktora Przemysława Czernickiego uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych na terenie Zakładu Karnego w Siedlcach.