Aktualności

Serdecznie zapraszamy na konferencje, które odbędą się na Wydziale Nauk Ścisłych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

4 kwietnia 2019 r. Koło Naukowe Logistyków działające na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach wraz z Katedrą Logistyki zorganizowało V Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. "Ekologia, logistyka, transport".

19 marca 2019 r, na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych  Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach został zorganizowany  Dzień Otwarty. 

W Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym gościła delegacja z Uniwersytetu w Kaposvár (Kaposvári Egyetem) na Węgrzech. W jej skład wchodzili dr Gábor Nagy, prof. dr hab. Szilárd Berke, dr Sándor Károly Áron, dr Éva Erdős, dr Edina Csajka, mgr Judit Lengyel, mgr Honorata Illés. W tym roku UPH zawarł umowę z tą uczelnią o współpracy w zakresie wymiany studentów i wykładowców w ramach programu Erasmus+. Przedstawiciele Uniwersytetu w Kaposvár przybyli z wizytą, aby nawiązać szerszą współpracę w zakresie badań naukowych. Wizyta rozpoczęta została od spotkania z Prorektorem ds. nauki prof. dr hab. Mirosławem Minkiną. Węgierscy goście przedstawili profil swojej uczelni oraz bliżej zapoznali się z działalnością naukowo-badawczą UPH. W efekcie omówiono możliwości nawiązania współpracy pomiędzy konkretnymi jednostkami uniwersyteckimi.

KDN