Aktualności

W dniu 7 grudnia 2018 roku Koło Naukowe Logistyków działające na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Studenckie Koło Naukowe „Logistyk” działające na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wspólnie zorganizowały Seminarium Naukowe pt. „Szanse i zagrożenia w działalności logistycznej w ujęciu lokalnym i globalnym”.

W dniu 6 grudnia 2018 roku studenci działający w Kole Naukowym Logistyków wraz z opiekunem Koła dr. inż. Adamem Marcysiakiem odwiedzili centrum dystrybucyjne sieci sklepów TOPAZ. Znajduje się ono w miejscowości Węże w pobliżu Sokołowa Podlaskiego.

Student I roku kierunku zarządzanie, Krzysztof Bobryk, uczestniczył w Ogólnokrajowej Konferencji Naukowej „Oblicza dużego miasta: instytucje, organizacje, procesy”, zorganizowanej przez Instytut Socjologii i Kognitywistyki Uniwersytetu w Białymstoku oraz Polskie Towarzystwo Socjologiczne.

W związku ze zrzeczeniem się mandatu członka Senatu UPH przez dwóch samodzielnych pracowników nauki naszego Wydziału, w dniu 12 grudnia br. o godzinie 9.00, w sali 04, DS nr 4, ul. Żytnia 17/19, odbędą się wybory uzupełniające dwóch członków Senatu w grupie samodzielnych pracowników nauki.

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr Michał Krawczyk

13 października 2018 r. studentów kierunku administracja odwiedzili przedstawiciele lokalnych samorządów: starosta powiatu bialskiego pan Mariusz Filipiuk (absolwent kierunku administracja na naszym Wydziale) oraz sekretarz miasta Sokołów Podlaski pani Maria Truszkowska. Dla studentów była to okazja do konfrontacji zdobytej wiedzy z doświadczeniem praktyków.