Aktualności

W dniach 17-18 maja 2018 roku w m. Równe (Рівне) na Ukrainie odbyła się VII Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna naukowców, doktorantów i studentów „Aktualne problemy teorii i praktyki zarządzania w kontekście integracji europejskiej”.

tytulowy
W dniu 26 czerwca 2018 r odbyła się Konferencja Naukowa pt. Bezpieczeństwo danych firmowych w rzeczywistości RODO, zorganizowana przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, przy współpracy z przedsiębiorstwem SEDKOMP Spółka Jawna Sawicki, Sikora.
Patronat honorowy nad konferencją objęła JM. prof. dr hab. Tamara Zacharuk, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

4 czerwca br. studenci Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytety Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pod opieką doktora Przemysława Czernickiego uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych na terenie Zakładu Karnego w Siedlcach.

29 maja 2018 r. w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach odbyła się V Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "E-administracja - nowe teorie i nowe technologie" zorganizowana przez Koło Naukowe Administratywistów i Katedrę Administracji i Zarządzania Publicznego Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

W dniu 14 maja b.r. w gmachu Wydziału Humanistycznego UPH w Siedlcach działający w ramach Koła Naukowego Samorządowców (funkcjonującego na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych) studenci kierunku administracja zorganizowali przy współpracy działającej na tym wydziale Katedry Administracji i Zarządzania Publicznego IV Ogólnopolską Konferencję Naukową „Współczesne wyzwania, zagrożenia i problemy samorządu terytorialnego”.