Aktualności

Plakat UPH w1 d

 

Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych ma zaszczyt zaprosić na Dzień Otwarty Wydziału, który odbędzie się w dniu 27 marca 2018 r. Tegoroczne spotkanie przybierze formę warsztatów, na których wspólnie z naszymi Gośćmi poruszymy praktyczne tematy związane z ofertą edukacyjną Wydziału. Spotkanie dedykowane jest głównie uczniom klas maturalnych ale również będzie nam miło gościć pozostałą młodzież.

stypendia1

Miło nam poinformować, iż Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał stypendia za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018 dwóm  studentom studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie: Panu Karolowi Krasuskiemu i Panu Jakubowi Skwierczyńskiemu.Serdecznie gratulujemy!
Więcej informacji i zdjęcia

W dniu 14 grudnia 2017 roku studenci II stopnia kierunku Zarządzanie, specjalność zarządzanie w logistyce wraz z opiekunem mgr inż. Bogusławą Stańczewską oraz przedstawiciele Koła Naukowego Logistyków wraz z opiekunem dr. inż. Adamem Marcysiakiem udali się do firmy Mostostal w Siedlcach.

W dn. 9 stycznia 2018 r. grupa studentów z Koła Naukowego Administratywistów i Koła Naukowego Samorządowców pod opieką dra Przemysława Czernickiego i dra Łukasza Święcickiego złożyła wizytę w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej.

W dniu 1 stycznia 2018 roku Katedra Organizacji i Zarządzania, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach rozpoczęła realizację 3 letniego projektu pt.: Metalizacja tekstyliów w celu uczynienia życia miejskiego osób starszych bardziej niezależnym i stylowym (Metallisation of Textiles to make Urban living for Older people more Independent & Fashionable) (MATUROLIFE) w ramach programu HORYZONT 2020: NMBP-05-2017 Zaawansowane materiały i innowacyjne projektowanie dla poprawy funkcjonalności i estetyki dóbr konsumpcyjnych o wysokiej wartości dodanej (Advanced materials & innovative design for improved functionality & aesthetics in high added value consumer goods).