W dn. 9 stycznia 2018 r. grupa studentów z Koła Naukowego Administratywistów i Koła Naukowego Samorządowców pod opieką dra Przemysława Czernickiego i dra Łukasza Święcickiego złożyła wizytę w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponieważ był to pierwszy dzień posiedzenia (9-11 stycznia) studenci mieli okazję z galerii obserwować jego oficjalne rozpoczęcie, a następnie prace legislacyjne Sejmu. Dla studentów była to także możliwość zobaczenia na żywo niemal wszystkich parlamentarzystów i członków rządu. Po obserwacji obrad studenci wysłuchali zorganizowanego przez Wszechnicę Sejmową wykładu na temat parlamentaryzmu w Polsce oraz szczegółów pracy Sejmu.

Drugim punktem wyjazdu była wizyta w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej, gdzie wykład na temat rynku pracy i polityki społecznej w Unii Europejskiej wygłosił doradca tejże instytucji ds. ekonomicznych p. Bartosz Otachel. Oprócz wykładu studenci zapoznali się ze strukturą i zadaniami instytucji, zostali też zaproszeni do aplikowania o staże i praktyki.

W przerwie między wizytami studenci odwiedzili Muzeum Narodowe. Mieli też okazję zobaczyć Pałac Prezydencki, Grób Nieznanego Żołnierza, Krakowskie Przedmieście, Plac Trzech Krzyży i Kościół Krzyża Św.