Student I roku kierunku zarządzanie, Krzysztof Bobryk, uczestniczył w Ogólnokrajowej Konferencji Naukowej „Oblicza dużego miasta: instytucje, organizacje, procesy”, zorganizowanej przez Instytut Socjologii i Kognitywistyki Uniwersytetu w Białymstoku oraz Polskie Towarzystwo Socjologiczne.

Uczestniczyło w niej 35 badaczy z 12 ośrodków akademickich. Krzysztof  Bobryk, został zakwalifikowany do uczestnictwa w niej jako jeden z trzech studentów.

Wygłosił na niej referat „Gospodarcze wyzwania dużego miasta. Patriotyzm lokalny w aspekcie płacenia podatków”. W swoim wystąpieniu podkreślił, iż uwarunkowania rynku pracy wymagają coraz większej mobilności. Dlatego wielu ludzi, zwłaszcza młodych, poszukuje zatrudnienia poza miejscem swojego stałego zamieszkania. W sposób szczególny możliwości zatrudnienia wzrastają w dużych miastach. Budżety ich, tak jak i innych jednostek samorządu terytorialnego, finansowane są m.in. z podatków. By zapewnić ich wzrost podejmowane są różnorodne inicjatywy zachęcające do deklarowania podatku dochodowego zgodnie z miejscem faktycznego zamieszkania, a nie zameldowania. Deklaracje te pośrednio ukazują postawy związane z patriotyzmem lokalnym i utożsamianiem się z określonym miejscem życia.