W dniu 7 grudnia 2018 roku Koło Naukowe Logistyków działające na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Studenckie Koło Naukowe „Logistyk” działające na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wspólnie zorganizowały Seminarium Naukowe pt. „Szanse i zagrożenia w działalności logistycznej w ujęciu lokalnym i globalnym”.

Głównym pomysłodawcą i osobą wspierającą przedsięwzięcie był dr Bartłomiej Suchodolski z Katedry Ekonomii UPH w Siedlcach.

Celem Seminarium była wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu zagadnień dotyczących logistyki. Seminarium stanowiło również okazję do nawiązania bliższej współpracy pomiędzy Kołami.

Wydarzenie składało się z dwóch części. Pierwszą z nich było uczestnictwo w wizycie studyjnej w firmie Stadler Polska Sp. z o.o. w Siedlcach. Tutaj studenci mieli okazję zapoznać się z logistycznymi aspektami działalności produkcyjnej przy montażu pojazdów szynowych.

W drugiej części Seminarium studenci zaprezentowali własne referaty m.in. z zakresu innowacyjnych rozwiązań stosowanych w logistyce oraz wyzwań stojących przed współczesnymi przedsiębiorstwami w obszarze optymalizacji procesów transportu towarów. Miejscem obrad był Dom Pracy Twórczej Reymontówka w Chlewiskach.

Efektem Seminarium są plany organizacji kolejnych jego edycji.

 

dr inż. Adam Marcysiak
Opiekun Studenckiego
Koła Naukowego Logistyków UPH Siedlce