Najbliższe wydarzenia

W imieniu Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach prof. Marka Ciska zapraszamy Państwa do udziału w XVI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ - “AREAS OF COMPETITIVENESS IN THE CONTEMPORARY ECONOMY”, która odbędzie się w dniu 7 maja 2018 r. Konferencja organizowana jest w ramach International Week 2018.

 

iw logo 2018


Cele konferencji:

 • Identyfikacja filarów konkurencyjności współczesnej gospodarki na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
 • Określanie kierunku zmian w ramach konkurencyjności organizacyjnej.
 • Prezentacja najnowszych rozwiązań w zarządzaniu firmą oraz jednostkami lokalnymi i krajem.
 • Wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami Tygodnia Międzynarodowego 2018.
 • Wzmocnienie współpracy między polskimi i zagranicznymi jednostkami naukowymi.
 • Promocja Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, w szczególności Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych oraz promocja regionu siedleckiego.

Obszary tematyczne konferencji:

 1. Konkurencyjność jako klucz do sukcesu w biznesie.
 2. Filary konkurencyjności gospodarki.
 3. Metody i narzędzia służące wzmocnieniu przewagi konkurencyjnej na poziomie mikro i makro.
 4. Wymiary konkurencyjności.
 5. Logistyka jako narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej.

Zaproszenie - plik pdf