Najbliższe wydarzenia

Szanowni Państwo,

   W imieniu organizatorów mamy zaszczyt zaprosić Państwa na I Ogólnopolską Konferencję Naukową „Prawo a gospodarka”, która odbędzie się w dniu 6 czerwca 2018 roku na Uniwersytecie Przyrodniczo - Humanistycznym w Siedlcach.
    Konferencja organizowana jest przez Katedrę Administracji i Zarządzania Publicznego Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach.
    Pragniemy, aby celem konferencji stało się:
 • określenie wpływu prawa na rozwój gospodarki;
 • scharakteryzowanie granic swobody działalności gospodarczej;
 • określenie kierunków zmian w prawie w odniesieniu do celów gospodarczych;
 • zaproponowanie zmian systemu podatkowego w kontekście ściągalności danin publicznych;
 • środowiskowa wymiana doświadczeń;
 • wzmocnienie współpracy między uczestnikami konferencji.
    Podczas konferencji obrady oraz dyskusja skupiać się będą wokół następujących zagadnień:
 1. bezpieczeństwo ekonomiczne państwa,
 2. ekonomiczna analiza prawa,
 3. inflacja prawa i problemy procesu legislacyjnego,
 4. ochrona konkurencji i działalność regulowana,
 5. prawo i postępowanie podatkowe.
   Udział w konferencji jest bezpłatny. Szczegółowy program zostanie przekazany Uczestnikom w późniejszym terminie. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesFFF2b7sSdMFdoEqZiZvc_zVLKEqYs5n53a0ncrrcnDgI6A/viewform?usp=sf_link

    Na zgłoszenia wraz z tematami wystąpień czekamy do dnia 20 maja 2018 roku.
    Wyrażamy nadzieję, iż I Ogólnopolska Konferencja Naukową „Prawo a gospodarka” rozpocznie cykl spotkań służących wymianie poglądów i nawiązywaniu współpracy pomiędzy jej Uczestnikami.


W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy!
dr Przemysław Czernicki
dr Karol Pachnik
dr Katarzyna Wojewoda-Buraczyńska

Serdecznie zapraszam w imieniu organizatorów do udziału w  V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "E-administracja - nowe teorie i nowe technologie", która odbędzie się 29 maja 2018 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

 

Wydarzenie, już piąte z kolei, gromadzi co roku naukowców i praktyków zajmujących się problematyką e-administracji. W tym roku zapraszamy do udziału w sposób szczególny nie tylko naukowców, doktorantów i studentów kierunków administracja i prawo, ale również informatyki czy matematyki. Mile widziani będą również wykładowcy i młodzi badacze z innych dyscyplin.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.

 

Zgłoszenie należy wysłać do 15 maja 2018 r. za pomocą formularza dostępnego w podanym niżej linku:

https://goo.gl/forms/77LBYi9jcBFP69cZ2

 

Organizatorami konferencji jest Katedra Administracji i Zarządzania Publicznego oraz Koło Naukowe Administratywistów działające na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych UPH w Siedlcach.

 

Z poważaniem

dr Łukasz Święcicki

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową MANAGEMENT 2018 pt. "Nauka i praktyka w poszukiwaniu czynników sukcesu organizacji. Wyzwania w obszarze zarządzania i logistyki". Konferencja odbędzie się w dniach 24-25 września 2018 r.

Konferencja organizowana jest przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach przy współpracy z Aleksandras Stulginskis University (Litwa), Hochschule Trier – Trier University of Applied Sciences (Niemcy), National University of Political Studies and Public Administration (Rumunia) oraz National University of Water and Environmental Engineering (Ukraina). Patronat nad konferencją objął Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk.

Jest to już XIV edycja konferencji z cyklu MANAGEMENT. Językiem obrad jest język polski i język angielski.

Mamy nadzieję, że konferencja stanowić będzie okazję do wymiany poglądów oraz prezentacji rezultatów prowadzonych badań.

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konferencji

Prof. nzw. dr hab. inż. Przemysław Simiński

Dr Beata Domańska-Szaruga

 

Zaproszenie

Komunikat 1