Najbliższe wydarzeniaSzanowni Państwo,
Z ogromną radością pragniemy zaprosić Państwa do uczestnictwa w V Międzynarodowej Konferencji Naukowej Polska-Rosja nt. Bezpieczeństwo, społeczeństwo, gospodarka, organizowanej przez Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Wydziału Humanistycznego oraz Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.


Konferencja odbędzie się w dniach 25 - 26 października 2018 r.

Celem konferencji jest wymiana poglądów, opinii oraz prezentacja wyników badań przedstawicieli różnych środowisk naukowych dotyczących bezpieczeństwa oraz problemów społecznych i gospodarczych.
Warunkiem uczestnictwa w jest rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie konferencji.
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Więcej informacji wraz z elektornicznym formularzem zgłoszenia: https://polskarosja.uph.edu.pl/

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową MANAGEMENT 2018 pt. "Nauka i praktyka w poszukiwaniu czynników sukcesu organizacji. Wyzwania w obszarze zarządzania i logistyki". Konferencja odbędzie się w dniach 24-25 września 2018 r.

Konferencja organizowana jest przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach przy współpracy z Aleksandras Stulginskis University (Litwa), Hochschule Trier – Trier University of Applied Sciences (Niemcy), National University of Political Studies and Public Administration (Rumunia) oraz National University of Water and Environmental Engineering (Ukraina). Patronat nad konferencją objął Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk.

Jest to już XIV edycja konferencji z cyklu MANAGEMENT. Językiem obrad jest język polski i język angielski.

Mamy nadzieję, że konferencja stanowić będzie okazję do wymiany poglądów oraz prezentacji rezultatów prowadzonych badań.

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konferencji

Prof. nzw. dr hab. inż. Przemysław Simiński

Dr Beata Domańska-Szaruga

 

http://www.management.uph.edu.pl/

 

Zaproszenie

Komunikat 1