Terminy konsultacji w semestrze zimowym 2018/19

 

Katedra Organizacji i Zarządzania
Kierownik: dr hab. Jarosław S. Kardas, profesor nadzwyczajny środa 9:30 – 10:30  ul. Żytnia 17/19 p. 110
prof. dr hab. Yury Pauliuchuk, profesor zwyczajny poniedziałek 9:30 – 11.00  ul. Żytnia 17/19 p. 110
dr hab. Marzena Wójcik-Augustyniak, profesor nadzwyczajny wtorek 14.00-15.30  ul. Żytnia 17/19 p. 110
dr Edyta Bombiak środa 12:30 – 14:00  ul. Żytnia 17/19 p. 19
dr Marcin Chrząścik wtorek 12:30 – 14:00  ul. Żytnia 17/19 p. 110
dr Monika Jasińska piątek 11:00 – 12:30  ul. Żytnia 17/19 p. 110
dr Ewa Multan wtorek 12:30 – 14:00  ul. Żytnia 17/19 p. 110
dr Marek Szajczyk poniedziałek 11:00 – 12:30  ul. Żytnia 17/19 p. 110
mgr Mariusz Cielemęcki środa 9:30 – 11:00  ul. Żytnia 17/19 p. 3
mgr Maryla Karczewska-Czapska czwartek 9:30 – 11:00  ul. Żytnia 17/19 p. 110
mgr inż. Bogusława Stańczewska                            urlop                            

 

Katedra Logistyki
kierownik: dr hab. Piotr Senkus, profesor nadzwyczajny piątek
czwartek
12.30-14.00
termin B:18.00-19.00
ul. Żytnia 17/19 p. 109
prof. dr hab. inż. Krystyna Pieniak-Lendzion, profesor zwyczajny środa termin A: 11.00-12.30
termin B: 9.30-11.00
ul. Żytnia 17/19 p. 109
dr hab. Przemysław Simiński, profesor nadzwyczajny środa: 
07.11, 21.11,
05.12, 19.12,
09.01, 28.01
17.00-18.00  ul. Żytnia 17/19 p. 109
dr Agata Jaździk-Osmólska piątek termin A: 9.30-11.00 ul. Żytnia 17/19 p. 109
dr Regina Demianiuk    urlop  
dr Radosław Korneć poniedziałek
czwartek
termin A: 9.30-11.00
termin B: 11.00-12.30
ul. Żytnia 17/19 p. 109
dr inż. Adam Marcysiak czwartek
piątek
termin B: 11.00-12.30
termin A: 11.00-12.30
ul. Żytnia 17/19 p. 109
dr Tomasz Stefaniuk czwartek termin A: 12.30-14.00
termin B: 11.00-12.30
ul. Żytnia 17/19 s. 3
dr inż. Stanisław Szarek piątek 9.30-11.00 ul. Żytnia 17/19
p. 109, p. 413
dr Katarzyna Wąsowska środa termin A: 9.30-11.00
termin B: 12.30-14.00
ul. Żytnia 17/19 p. 109
mgr Ola Bareja-Wawryszuk piątek
niedziela
9.30-11.00
termin A: 10.00-11.00
ul. Żytnia 17/19 p. 109
mgr Dariusz Chalimoniuk poniedziałek 11.00-12.30 ul. Żytnia 17/19 p. 109
mgr Ewa Kompa piątek 8.00-9.30  ul. Żytnia 17/19 p. 109

 

Katedra Ekonomi
 dr Anna Marciniuk-Kluska - p.o. kierownika  poniedziałek  11.00-12.30  ul. Żytnia 17/19 p. 111
prof. dr hab. Ivan Blahun  piątek  termin B: 14.00-17.00  ul. Żytnia 17/19 p. 111
dr hab. Marek Cisek, profesor nadzwyczajny  wtorek  9.30-11.00  ul. Żytnia 17/19 p. 12
dr hab. Artur Kożuch, profesor nadzwyczajny  poniedziałek  16.00-17.30  ul. Żytnia 17/19 p. 111
prof. dr hab. Marian Podstawka, profesor zwyczajny  piątek  11.00-12.30  ul. Żytnia 17/19 p. 111
dr hab. Żana Pleskacz, profesor nadzwyczajny    urlop  
prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek, profesor zwyczajny  poniedziałek  12.30-14.00  ul. Żytnia 17/19 p. 111
dr hab. Janusz Toruński, profesor nadzwyczajny  wtorek  14.00-15.30  ul. Żytnia 17/19 p. 111
dr hab. Józef Wróbel, profesor nadzwyczajny  czwartek
 piątek
 termin B: 15.00-16.30
 termin A: 14.00-15.30
 ul. Żytnia 17/19 p. 111
dr Jolanta Brodowska-Szewczuk  piątek  14.00-15.30  ul. Żytnia 17/19 p. 111
dr inż. Agata Marcysiak  wtorek  11.00-11.45
 13.15-14.00
 ul. Żytnia 17/19 p. 111
dr inż. Anna Rak  wtorek  11.00-12.30  ul. Żytnia 17/19 p. 18
dr Adam Skrzypek   poniedziałek  15.30-17.00  ul. Żytnia 17/19 p. 111
dr Anna Świrska  czwartek  9.30-11.00  ul. Żytnia 17/19 p. 111
dr Monika Wakuła  środa  9.30-11.00  ul. Żytnia 17/19 p. 111
dr Bartłomiej Suchodolski  czwartek  10.00-12.00         ul. Żytnia 17/19 p. 111           

  

Katedra Administracji i Zarządzania Publicznego
Kierownik: dr hab. Stanisław Faliński, profesor nadzwyczajny  wtorek 14.00-15.00  ul. Żytnia 17/19 p. 108
dr hab. Jerzy Gieorgica, profesor nadzwyczajny  środa 9.30-11.00   ul. Żytnia 17/19 p. 108
dr hab. Jerzy Kolarzowski, profesor nadzwyczajny  poniedziałek 16.00-17.30   ul. Żytnia 17/19 p. 108
dr Beata Domańska-Szaruga  czwartek 12.30-14.00   ul. Żytnia 17/19 p. 108
dr Monika Niedziółka  środa   9.30-11.00  ul. Żytnia 17/19 p. 108
dr Karol Pachnik  poniedziałek 12.30-14.00   ul. Żytnia 17/19 p. 108
dr Łukasz Święcicki  wtorek 17.30-19.00   ul. Żytnia 17/19 p. 108
dr Katarzyna Wojewoda-Buraczyńska  czwatek  
termin A: 15.30-17.00
termin B: 17.00-18.30
ul. Żytnia 17/19 p.108           

  

Katedra Prawa

Kierownik: dr hab. Bartosz Nowakowski, profesor nadzwyczajny  czwartek  8:30 – 10:00  ul. Żytnia 17/19 p. 107
prof. dr hab. Karel Klima, profesor zwyczajny      
dr hab. Urszula Nowicka, profesor nadzwyczajny    zwolnienie  
dr hab. Wojciech Gonet, profesor nadzwyczajny  środa  9:30 – 11:00  ul. Żytnia 17/19 p. 107
dr hab. Krzysztof Prokop, profesor nadzwyczajny  środa 
17.10, 31.10,
14.11, 28.11,
12.12, 16.01,
23.01, 28.01
  19:00 – 20:00  ul. Żytnia 17/19 p. 107
dr Marcin Bider  środa  16:00 – 17:30  ul. Żytnia 17/19 p. 107
dr Przemysław Czernicki  poniedziałek  15:30 – 16:30  ul. Żytnia 17/19 p. 107
dr Michał Krawczyk  poniedziałek  12:30 – 14:00  ul. Żytnia 17/19 p. 107
dr Kazimierz Pawelec  środa  11:00 – 12:30  ul. Żytnia 17/19 p. 107
dr Dorota Strus  środa  11:00 – 12:30  ul. Żytnia 17/19 p. 107
dr Anna Duk-Majewska                       urlop                                    Poniedziałek (A) –  01.10, 15.10, 29.10, 12.11, 26.11, 10.12, 14.01, 21.01             
(B)  –  08.10, 22.10, 05.11, 19.11, 03.12, 17.12, 07.01, 21.01
Wtorek (A)  –  02.10, 16.10, 30.10, 13.11, 27.11, 11.12, 15.01, 22.01                     
(B)  –  09.10, 23.10, 06.11, 20.11, 04.12, 18.12, 08.01, 22.01
Środa (A)  –  17.10, 31.10, 14.11, 28.11, 12.12, 16.01, 23.01, 28.01                     
(B)  –  10.10, 24.10, 07.11, 21.11, 05.12, 19.12, 09.01, 28.01
Czwartek (A)  –  04.10, 18.10, 15.11, 29.11, 13.12, 03.01, 17.01, 24.01                   
(B)  –  11.10, 25.10, 08.11, 22.11, 06.12, 20.12, 10.01, 24.01
Piątek (A)  –  05.10, 19.10, 16.11, 30.11, 14.12, 04.01, 18.01, 25.01                       
(B)  –  12.10, 26.10, 09.11, 23.11, 07.12, 21.12, 11.01, 25.01