Terminy konsultacji w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017

 

Katedra Organizacji i Zarządzania
Kierownik: dr hab. Jarosław S. Kardas, profesor nadzwyczajny środa 9.30-11.00 ul. Żytnia 17/19, p. 110
prof. dr hab. Yury Pauliuchuk, profesor zwyczajny poniedziałek termin A 14.00-15.30
termin B 9.30-14.00
ul. Żytnia 17/19, p. 110
dr Edyta Bombiak środa 12.30-14.00 ul. Żytnia 17/19, p. 110
dr Monika Jasińska poniedziałek
piątek
termin A 11.00-12.30
termin B 8.00-9.30
ul. Żytnia 17/19, p. 110
dr Ewa Multan wtorek 9.30-11.00 ul. Żytnia 17/19, p. 110
dr inż. Teresa Nowogródzka czwartek 9.30-11.00 ul. Żytnia 17/19, p. 110
dr Marek Szajczyk poniedziałek 8.00-9.30
12.30-14.00
ul. Żytnia 17/19, p. 110
dr Marcin Chrząścik wtorek 11.00-12.30 ul. Żytnia 17/19, p. 110
dr Marzena Wójcik-Augustyniak wtorek
środa
11.00-12.30
15.30-17.00
ul. Żytnia 17/19, p. 110
mgr Mariusz Cielemęcki poniedziałek
środa
12.30-14.00
10.15-11.00
ul. Żytnia 17/19, p. 110
mgr Maryla Karczewska-Czapska poniedziałek 11.00-14.00 ul. Żytnia 17/19, p. 110
mgr inż. Bogusława Stańczewska czwartek 10.00-11.00
12.30-15.30
ul. Żytnia 17/19, p. 110

 

Katedra Logistyki
kierownik: dr hab. Piotr Senkus, profesor nadzwyczajny piątek 9.30-12.00 ul. Żytnia 17/19, p. 109
prof. dr hab. inż. Krystyna Pieniak-Lendzion, profesor zwyczajny środa termin A11.00-12.30 
termin B 9.30-11.00 
ul. Żytnia 17/19, p. 109
dr hab. Przemysław Simiński, profesor nadzwyczajny piątek 15.30-17.00 ul. Żytnia 17/19, p. 109
dr Regina Demianiuk wtorek termin A 12.30-14.00
termin B 9.30-11.00
ul. Żytnia 17/19, p. 109
dr Radosław Korneć czwartek 8.00-9.30 ul. Żytnia 17/19, p. 109
dr inż. Adam Marcysiak środa 11.00-12.30 ul. Żytnia 17/19, p. 109
dr inż. Tomasz Stefaniuk piątek 12.30-14.00 ul. Żytnia 17/19, p. 109
dr inż. Stanisław Szarek środa 9.30-11.00 ul. Żytnia 17/19, p. 413
dr Wioletta Wereda poniedziałek 9.30-11.00 ul. Żytnia 17/19, p. 109
dr Katarzyna Wąsowska wtorek 11.00-12.30 ul. Żytnia 17/19, p. 109
mgr Dariusz Chalimoniuk środa 8.00-9.30 ul. Żytnia 17/19, p. 109

 

Katedra Ekonomi
Kierownik: dr hab. Żana Pleskacz, profesor nadzwyczajny środa 14.00-15.30  ul. Żytnia 17/19, p. 111
dr hab. Marek Cisek, profesor nadzwyczajny środa 9.30-11.00 ul. Żytnia 17/19, p. 12
prof. dr hab. Marian Podstawka, profesor zwyczajny piątek 11.00-13.00 ul. Żytnia 17/19, p. 111
prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek, profesor zwyczajny poniedziałek 9.30-11.00 ul. Żytnia 17/19, p. 111
dr hab. Janusz Toruński, profesor nadzwyczajny wtorek 12.30-14.00 ul. Żytnia 17/19, p. 111
dr hab. Józef Wróbel, profesor nadzwyczajny piątek 11.00-12.30 ul. Żytnia 17/19, p. 111
dr hab. Zbigniew Klimiuk, prof. nadzwyczajny piątek 8.00-9.30 ul. Żytnia 17/19, p. 111
dr Jolanta Brodowska-Szewczuk czwartek termin B 9.30-11.00
termin A 11.00-12.30
ul. Żytnia 17/19, p. 111
dr Anna Marciniuk-Kluska poniedziałek
wtorek
termin B 11.00-12.30
termin A 9.30-11.00
ul. Żytnia 17/19, p. 111
dr inż. Agata Marcysiak wtorek 13.30-15.00 ul. Żytnia 17/19, p. 111
dr inż. Anna Rak wtorek 11.00-12.30 ul. Żytnia 17/19, p. 18
dr Adam Skrzypek poniedziałek 16.30-18.00 ul. Żytnia 17/19, p. 111
dr Anna Świrska środa 12.30-14.30 ul. Żytnia 17/19, p. 111
dr Monika Wakuła środa 8.00-9.30 ul. Żytnia 17/19, p. 111
mgr Bartłomiej Suchodolski środa 12.30-14.30 ul. Żytnia 17/19, p. 111

  

Katedra Administracji i Zarządzania Publicznego
Kierownik: dr hab. Stanisław Faliński, profesor nadzwyczajny środa 12.30-14.00 ul. Żytnia 17/19, p. 108
dr hab. Jerzy Gieorgica, profesor nadzwyczajny środa 11.00-12.30 ul. Żytnia 17/19, p. 108
dr hab. Jerzy Kolarzowski, profesor nadzwyczajny poniedziałek 15.00-16.30 ul. Żytnia 17/19, p. 108
dr Przemysław Czernicki wtorek 8.00-9.30 (17.10;
31.10; 14.11; 28.11;
12.12; 16.01; 23.01)
ul. Żytnia 17/19, p. 108
dr Beata Domańska-Szaruga środa 10.30-12.00 ul. Żytnia 17/19, p. 108
dr Monika Niedziółka piątek 9.30-11.00 ul. Żytnia 17/19, p. 108
dr Karol Pachnik poniedziałek termin A 11.30-12.30 ul. Żytnia 17/19, p. 108
dr Łukasz Święcicki poniedziałek 11.00-12.30 ul. Żytnia 17/19, p. 108
dr Krystyna Święcka Na zwolnieniu   ul. Żytnia 17/19, p. 108
dr Katarzyna Wojewoda-Buraczyńska czwartek 9.30-11.00 ul. Żytnia 17/19, p. 108

  

Katedra Prawa

Kierownik: dr hab. Bartosz Nowakowski, profesor nadzwyczajny  czwartek 11.00-12.30  ul. Żytnia 17/19, p.107
prof. dr hab. Karel Klima, profesor zwyczajny  poniedziałek (16.10;
30.10; 13.11; 20.11;
04.12; 11.12;
15.01; 22.01)
14.00-15.30 ul. Żytnia 17/19, p.107
dr hab. Urszula Nowicka, profesor nadzwyczajny  czwartek 14.00-15.30 ul. Żytnia 17/19, p.107
dr Sylwester Jaśkiewicz  poniedziałek 8.00-9.30 ul. Żytnia 17/19, p.107
dr Michał Krawczyk  czwartek 14.30-16.00 ul. Żytnia 17/19, p.107
dr Paweł Krawczyk  czwartek 12.30-14.00 ul. Żytnia 17/19, p.107
dr Dorota Strus  czwartek 9.30-11.00 ul. Żytnia 17/19, p.107
dr Anna Duk-Majewska   zwolnienie lekarskie