KIERUNEK ADMINISTRACJA

Szczegółowe rozkłady zajęć dla kierunku ADMINISTRACJAsemetrze letnim roku akademickiego 2018/2019:

ROZKŁADY DLA STUDIÓW I STOPNIA
Studia stacjonarne
Rozkład zajęć dla I roku: pobierz
Rozkład zajęć dla II roku: pobierz
Rozkład zajęć dla III roku: pobierz
Studia niestacjonarne
Rozkład zajęć dla I roku: pobierz
Rozkład zajęć dla II roku: pobierz
Rozkład zajęć dla III roku: pobierz

 

ROZKŁADY DLA STUDIÓW II STOPNIA

Studia stacjonarne
Rozkład zajęć dla I roku: pobierz
Rozkład zajęć dla II roku: pobierz
Studia niestacjonarne Rozkład zajęć dla I roku: pobierz
Rozkład zajęć dla II roku: pobierzKIERUNEK ZARZĄDZANIE

Szczegółowe rozkłady zajęć dla kierunku ZARZĄDZANIE w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019:

ROZKŁADY DLA STUDIÓW I STOPNIA
Studia stacjonarne
Rozkład zajęć dla I roku: pobierz
Rozkład zajęć dla II roku: pobierz
Rozkład zajęć dla III roku: pobierz
Studia niestacjonarne
Rozkład zajęć dla I roku: pobierz
Rozkład zajęć dla II roku: pobierz
Rozkład zajęć dla III roku: pobierz

 

ROZKŁADY DLA STUDIÓW II STOPNIA

Studia stacjonarne Rozkład zajęć dla I roku: pobierz
Rozkład zajęć dla II roku: pobierz
Studia niestacjonarne Rozkład zajęć dla I roku: pobierz
Rozkład zajęć dla II roku: pobierzKIERUNEK LOGISTYKA

Szczegółowe rozkłady zajęć dla kierunku LOGISTYKA w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019:

ROZKŁADY DLA STUDIÓW I STOPNIA
Studia stacjonarne
Rozkład zajęć dla I roku: pobierz
Rozkład zajęć dla II roku: pobierz
Rozkład zajęć dla III roku: pobierz
Studia niestacjonarne
Rozkład zajęć dla I roku: pobierz
Rozkład zajęć dla II roku: pobierz
Rozkład zajęć dla III roku: pobierz

 

ROZKŁADY DLA STUDIÓW II STOPNIA

Studia stacjonarne Rozkład zajęć dla I roku: pobierz
Rozkład zajęć dla II roku: pobierz
Studia niestacjonarne Rozkład zajęć dla I roku: pobierz
Rozkład zajęć dla II roku: pobierzSTUDIA PODYPLOMOWE

Szczegółowe rozkłady zajęć dla Studiów Podyplomowych w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019:

ROZKŁADY DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Podyplomowe Studia Audytu Wewnętrznego i Rachunkowości pobierz
Podyplomowe Studia Strategicznego Zarządzania Personelem pobierz
Podyplomowe Studia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy pobierz
Podyplomowe Studia Administracji i Finansów Publicznych pobierz