Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych  oferuje swoim studentom pracę w studenckich kołach naukowych. Na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych działa siedem kół naukowych:

 

Studenci mogą rozwijać w nich swoje zainteresowania naukowe, ucząc się jednocześnie podstaw pracy naukowej i badawczej. Członkowie kół biorą udział w konferencjach naukowych, piszą artykuły i komunikaty, które przedstawiają na konferencjach oraz podczas Festiwalu Nauki Polskiej. Studenci uczestniczą również w organizowanych przez Uczelnię Dniach Otwartych UPH promując kierunki studiów prowadzone na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych.