Do publikacji przyjmowane są artykuły z zakresu nauk o zarządzaniu, nauk prawnych i administracji napisane w języku polskim i językach kongresowych z podziałem tematycznym określonym w pięciu częściach:

 

Część I. Studia, Artykuły i Komunikaty Naukowe

Część II. Recenzje i Opinie

Część III. Kronika Naukowa

Część IV. Materiały Informacyjne

Część V. Studenckie Koła Naukowe

 

W Części I umieszczane będą artykuły opracowanie zgodnie z szablonem.

Szczegółowe wymagania redakcyjne znajdują się w  odnośniku.

 

Opłata za artykuł przyjęty do druku wynosi 492 zł. W przypadku niedopuszczenia artykułu do publikacji, w wyniku uzyskania negatywnej recenzji, pobiera się opłatę w wysokości 100 zł za każdą wykonaną recenzję. Opłaty nie pobiera się za publikację artykułów naukowych z afiliacją zagraniczną oraz artykułów, których autorami są studenci UPH.

 

Artykuły zaakceptowane przez redaktora tematycznego przekazane zostaną do recenzji przez dwóch niezależnych  recenzentów z zachowaniem anonimowości autora i recenzentów (double-blind review proces). W przypadku artykułów napisanym w języku kongresowym  co najmniej jeden z recenzentów będzie afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora.

Recenzje mają formę pisemną i kończą się jednoznacznym wnioskiem recenzentów dopuszczającym lub nie artykuł do publikacji. Artykuł nie jest dopuszczony do publikacji w przypadku jednej lub dwóch recenzji negatywnych. Formularz recenzji

 

Lista recenzentów współpracujących podana jest na stronie redakcyjnej w Zeszycie Naukowym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach Seria: Administracja i Zarządzanie.

 

Artykuły należy przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Aby zapobiec przypadkom „ghostwriting” oraz „guest  authorship” autorzy artykułów zobowiązani są podania: afiliacji oraz kto jest autorem koncepcji, założeń, metod i innych działań doprowadzających do powstania artykułu oraz źródła finansowania („financial disclosure”).

 

Ghostwriting” oraz „guest  authorship” są przypadkami nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte zdarzenia będą dokumentowane i podawane do publicznej wiadomości. Główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający artykuł do publikacji.

Deklaracja

Oświadczenie

 

Za treści prezentowane w artykułach ponoszą odpowiedzialność autorzy.