prof. Vilma Atkociuniene (Aleksandras Stulginskis University, Akademija, Lithuania)

prof. dr hab. Zbysław Dobrowolski (Uniwerytet Jagielloński, Kraków)

prof. Ana Paula Ferreira Fernandes Lopes (Institute of Acoounting and Administration of Porto, Portugal)

prof. dr hab. Sławomir Fundowicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

prof. Anca Gheorghiu (Hyperion University, Bucharest, Romania)

dr hab. prof. ndzw. UG Jerzy Gwizdała (Uniwersytet Gdański)

prof. dr hab. Beata Jeżyńska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

dr hab. prof. ndzw UPH Jarosław Stanisław Kardas (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

prof. zw. dr hab. Waldemar Kitler (Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie)

dr hab. prof. ndzw SGH Piotr Masiukiewicz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

prof. nzw. dr hab. Ryszard Mojak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

dr hab. prof. ndzw. UWM Marian Mroziewski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

dr Marzena Myślińska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

prof. Gerd Mülenbeck (University of Applied Sciences, Nordhausen, Germany)

prof. Ivan Pankevych (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Ivana Franki, Lwów)

prof. Maria Paradiso (University of Sannio, Benevento, Italy)

prof. Yury Pauliuchuk (Brest State Technical University, Belarus)

prof. Florina Pînzaru (National University of Political Studies and Public Administration, Bucharest, Romania)

dr hab. Judit Sagi (Budapest Business School – University of Applied Sciences)

dr hab. inż. Przemysław Simiński (Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej)

prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki (Uniwersytet Łódzki)

dr hab. inż. Andrzej Świderski (Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie)

prof. Nathalie Tessier (Catholic University of Lyon, France)

prof. dr hab. Stanisław Tkaczyk (Politechnika Warszawska)

dr hab. Marzena Toumi (Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie)

prof. dr hab. Tadeusz Waściński (Politechnika Warszawska)